RURAL

AGENTUR

 

Ruralagentur er en interdisciplinær tegnestue, der arbejder med arkitektur og strategisk rumlig analyse, for at styrke udviklingen i det rurale rum.

 

Vi lever i en såkaldt ‘urban tidsalder’. Samtidig oplever vi en radikal transformering af ikke-urbane områder. Det rurale rum er i opbrud. Ikke kun i Danmark.

 

Vi er det første "rural agency" i Danmark. Det vil sige, at vi fokuserer på udviklingen i Danmarks landområder som en del af en global, rural kontekst. Vi tror på at arkitektur kan spille en afgørende rolle i at formidle rural identitet i det 21. århundrede.

 

For os er arkitektur mere end blot at designe og bygge: arkitektur er en social gestus, der samler stakeholders, forbinder landmanden med turisten, lokalpolitikeren med landliggeren.

 

Vores mål er at tegne, formidle og forbinde det rurale Danmark igennem velfunderet viden og kvalitativ arkitektur.


Ruralagentur er grundlagt i 2018 af Anna Sofie Hvid, MA Research Architecture og bygger på et bredt netværk af specialister inden for rural udvikling, arkitektur, og kulturplanlægning i Danmark såvel som i UK og Tyskland.

 

Provinsens offentlige rum -

et nyt koncept for Skælskør Banegård.


Dato: 2017 - 

Bygherre: Harboe bryggeri A/S.
Projekt og koncept: Anna Sofie Hvid i samarbejde med Anders Abraham & Peter Møller Rasmussen. 
For Harboe Bryggeri A/S har Ruralagentur udarbejdet et koncept for den forladte banegårdsbygning i Skælskør.

Banegårdsbygningen har stået tom over en årrække og bærer præg af uformelt brug, hvilket stedets ejer har prøvet at dæmme op for ved at spærrer bygningen af. 

Ruralagentur har foreslået at åbne bygningen radikalt op, for på den måde imødegå den offentlige benyttelse af stedet. Stueetagen transformeres til en rural kunstudstillingshal med døgnadgang via sundhedskort - et udstillingssted der er tilgængeligt for alle, altid.

Ruralagentur har desuden lavet et oplæg til et skulpturterræn på det gamle sporområde - et stykke vild natur med samtidskunst. 

Nyfortolkning af den firlængede gård som socialt inkluderende rum.

Ravnshøjgaard, en social institution forankret i landbrugslandet.


Dato: 2017 - 

Bygherre: Østagergård S/I.
Projekt og koncept: Anna Sofie Hvid i samarbejde med Peter Møller Rasmussen og Anders Abraham. Med research støtte fra Statens Kunstfond.
For den selvejende institution Østagergård har Ruralagentur givet et bud på fremtidsmulighederne i den firlængede gård som inkluderende rum og social hub - et mødepunkt mellem mellem institution og lokalsamfund. 
Ravnshøjgaard er en typisk udflyttergård fra landboreformernes tid. Idag er den rammen om dagligdagen for 25 unge med forskellige udfordringer. Ravnshøjgaard skal i fremtiden give rum for øget interaktion med lokalsamfundet, fx. ad hoc cafe, koncertsal og frokoststue. Desuden skal der bygges 16 beskyttede boliger for stedets brugere.  

 
AAarchitecture Rural Compromise
 

Ruralagentur har base midt i den rurale virkelighed, vi arbejder med.

 

Ruralagentur driver tegnestue fra en gård i det Midtsjællandske.                                  i Jystrup er biodynamisk landbrug og socialøkonomisk virksomhed. Her fra arbejder vi med inspiration fra den virkelighed, vi ser i vores daglige miljø. 

Det rurale rum rummer mange facetter. Succesfulde løsninger kræver et interdisciplinært team. Som tegnestue arbejder vi sammen med en række forskellige partnere med forskellige faglige færdigheder. 

Ruralagentur

Slettebjergvej 21

4174 Jystrup

CVR 40079726

info@ruralagentur.com

+ 45 60 52 64 57